حضور در نهمین همایش سالانه کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی

94-30s
سخنرانی علمی در دومین کنفرانس فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین
Wednesday, 29 July 2015
94-32s
تقدیرنامه حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
Wednesday, 29 July 2015

حضور در نهمین همایش سالانه کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی

94-31s

 

 

 

94-31-1l

 

 

 

Untitled-1