شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۲
94-12

اعتمادسازی پیش نیاز سرمایه گذاری

دوهفته نامه پیام ساختمان ۱۸ آبان ۹۲   دولت بایستی برای تولید ثروت و حمایت مادی و معنوی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقداماتی جدی لحاظ نماید و این در حالیست که نه تنها شاهد تقویت این بخش نیستیم بلکه در مواردی با ایجاد موانع جلوی رشد و توسعه این بخش توسط دولت گرفته شده است. تولید شمش فولاد به دلیل نیاز به سرمایه گذاری هنگفت و سود کم، رغبتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد نمی کند و […]
شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۲
94-13

فریال مستوفی در گفت و گو با “کسب و کار” از وضعیت تجارت خارجی ایران می گوید – چین و یک بازار کاملا انحصاری

روزنامه کسب و کار ۲۶ مرداد ۹۲   فریال مستوفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین است. وی که سال ها سابقه تجارت با کشورهای مختلف را داشته و در عین حال در داخل کشور هم پروژه های صنعتی و معدنی زیادی را به بهره برداری رسانده است در گفت و گو با «کسب و کار» مشکل اصلی تجارت خارجی ایران را فضای داخلی کسب و کار کشور می داند. وقتی […]
سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۱
94-14

بخش خصوصی شبه‌دولتی شده است- ازسرمایه‌گذاری در ایران پشیمان نیستم

روزنامه آرمان ۱۲ دی ۹۱   فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران از همان ۱۷ سالگی هم که به قصد ادامه تحصیل ایران را ترک کرد، به این فکر می‌کرد که روزی بتواند کسب‌و‌کار مستقل خود را در ایران آغاز کند. در سال ۷۵ برای اولین بار به چین سفر کرد و پایه مراودات خود را با این کشور در همان زمان گذاشت؛ هرچند که هنوز هم وی از کار کردن با کشور چین چندان راضی به نظر […]