مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

فریال مستوفی

تحصیلات

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد

در رشته اقتصاد

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی

در رشته آمار و اقتصاد

سوابق کاری

سابقه 5 سال تدریس

در دانشگاه های ایران در رشته اقتصاد و آمار

تأسیس شرکت در انگلیس و فرانسه

در زمینه بازرگانی و مدیریت پروژه

تاسیس شرکت در ایران

تأسیس شرکت های کارون دز دشت و نوین فن آوری صنایع پارس

تأسیس شرکت در چین و هنگ کنگ

در زمینه بازرگانی

زمینه فعالیت شرکت ها

اجرا و مدیریت

مدیریت و انجام پروژه های صنعتی و معدنی و امور بازرگانی

اجرای پروژه های صنعتی و معدنی

اجرای پروژه های صنعتی و معدنی، جذب سرمایه گذاری های خارجی و تأمین مالی

شرح مختصری از پروژه هابخشی از فعالیت های اجتماعی