گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا به میزبانی موسسه آمبروزوتی در رم با حضور مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، فریال مستوفی مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره‌هایی از بخش خصوصی مانند پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه – 8 آذر 96

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا به میزبانی موسسه آمبروزوتی در رم با حضور مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، فریال مستوفی مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره‌هایی از بخش خصوصی مانند پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه – 8 آذر 96

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا به میزبانی موسسه آمبروزوتی در رم با حضور مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، فریال مستوفی مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره‌هایی از بخش خصوصی مانند پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه – 8 آذر 96

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا به میزبانی موسسه آمبروزوتی در رم با حضور مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، فریال مستوفی مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره‌هایی از بخش خصوصی مانند پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه – 8 آذر 96

سمینار جاده ابریشم در شهر شیان چین در گروه‌های مختلف کاری از جمله خدمات مالی و مکانیزم همکاری در اجرای طرح یک جاده یک کمربند با حضور فریال مستوفی رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران برگزار شد - شهریور 96

سمینار جاده ابریشم در شهر شیان چین در گروه‌های مختلف کاری از جمله خدمات مالی و مکانیزم همکاری در اجرای طرح یک جاده یک کمربند با حضور فریال مستوفی رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران برگزار شد - شهریور 96

سمینار جاده ابریشم در شهر شیان چین در گروه‌های مختلف کاری از جمله خدمات مالی و مکانیزم همکاری در اجرای طرح یک جاده یک کمربند با حضور فریال مستوفی رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران برگزار شد - شهریور 96

جلسه مذاکرات فنی و بازرگانی پروژه نورد سبزوار

نشست هیات بنیاد بوش آلمان در اتاق تهران 10 اسفند 95

نشست هیات بنیاد بوش آلمان در اتاق تهران 10 اسفند 95

اجلاس اقتصادی ایران و ایتالیا ادیبهشت 95 - فریال مستوفی و والریو دمولی پس از رد و بدل کردن تفاهم نامه

اجلاس اقتصادی ایران و ایتالیا ادیبهشت 95 - فریال مستوفی و والریو دمولی مدیرعامل گروه آمبروزوتی

اجلاس اقتصادی ایران و ایتالیا ادیبهشت 95

کنفرانس چشم‌اندازی نو به تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و بریتانیا در لندن

کنفرانس چشم‌اندازی نو به تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و بریتانیا در لندن

کنفرانس چشم‌اندازی نو به تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و بریتانیا در لندن

کنفرانس اقتصادی بررسی فرصت ها و چالش های اقتصادی ایران به میزبانی روزنامه فایننشال تایمز - لندن 9 مارچ 2016

کنفرانس اقتصادی بررسی فرصت ها و چالش های اقتصادی ایران به میزبانی روزنامه فایننشال تایمز - لندن 9 مارچ 2016

تجلیل از خانم مستوفی به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و بانوی فولاد ایران

تجلیل از خانم مستوفی به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و بانوی فولاد ایران

نشست وزرای صنعت و فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا -به نقل از آقای محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران: خانم فریال مستوفی در طول سفر بسیار با تجربه ظاهر شد.خانم های ایرانی قابلیت های زیادی در کسب وکار دارند.

سفر فعالان اقتصادی همراه رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه - به نقل از آقای محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران: خانم فریال مستوفی در طول سفر بسیار با تجربه ظاهر شد.خانم های ایرانی قابلیت های زیادی در کسب وکار دارند.

کنفرانس راه ابریشم وین - دسامبر 2015

کنفرانس راه ابریشم وین - دسامبر 2015

کنفرانس تجاری ایران و کره

کنفرانس تجاری ایران و کره

اختتاميه نمايشگاه نقش زنان در توسعه پايدار

اختتاميه نمايشگاه نقش زنان در توسعه پايدار

اختتاميه نمايشگاه نقش زنان در توسعه پايدار

بازدید از معدن سرب و روی مهدی آباد

کنفرانس آهن و فولاد و متال بولتن در کیش

مراسم روز صنعت - 22 تیر 94

مراسم روز صنعت - 22 تیر 94

شهر کانزاس

هتل بوستون

بازدید از دانشگاه جرج تاون

بازدید از دانشگاه هاروارد

افتتاحیه معدن روی مهدی  آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی  آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی  آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی  آباد-نشست خبری 10 اسفند

افتتاحیه معدن روی مهدی آباد-نشست خبری 10 اسفند

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

مصاحبه با مجله تجارت فردا

مصاحبه با روزنامه تجارت فردا

کلنگ زنی پروژه گندله سازی سه چاهون- استان یزد

سخنرانی در اتاق بازرگانی هنگ کنگ درخصوص سرمایه گذاری در ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سیزدهمین نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت شیامن چین

عقد قرارداد پروژه فولادسازی

مذاکرات فنی در محل سایت پروژه فولاد سازی