سخنرانی علمی در دومین کنفرانس فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین

94-26
پرسش روزنامه دنیای اقتصاد: نقش اتاق‌ها پس از توافق
Tuesday, 14 July 2015
94-31s
حضور در نهمین همایش سالانه کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی
Wednesday, 29 July 2015

سخنرانی علمی در دومین کنفرانس فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین

94-30s

94-30l