مثبت و منفی بانکداری خصوصی/ نیازمند نسخه بلندمدت هستیم.

00-354
یک فعال بخش خصوصی تاکید کرد: تدوین برنامه میان‌مدت مهار تورم
Wednesday, 4 August 2021
00-356
راهکارهای نوآورانه برای افزایش مناسبات تجاری
Wednesday, 11 August 2021

مثبت و منفی بانکداری خصوصی/ نیازمند نسخه بلندمدت هستیم.

مصاحبه 1400-355

ایبِنا، سبزینه
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
یک فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی می توانند عملکرد بهتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند، افزود: وجود کاستی‌ها در خدمات رسانی بانک‌های خصوصی به مردم ارتباطی به خصوصی بودنشان ندارد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اقتصاد نباید دولتی باشد، اظهار کرد: تجربه نشان داده که دولتی بودن اقتصاد اصولا کارساز نبوده و در اکثر کشورهای پیشرفته، این بخش خصوصی است که سکان اقتصادی مملکت را هدایت می کند.
فریال مستوفی در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: در اقتصادهای دولتی فساد و رانت به وجود می آید، اما در بخش خصوصی، البته اگر بخش خصوصی واقعی باشد، زمینه ای برای فساد وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در صورت خصوصی بودن اقتصاد کشور، وضعیت بهتر خواهد بود، افزود: در بخش بانکداری نیز همین موضوع صدق می کند و در واقع بانک های خصوصی می توانند عملکرد بهتری از بانک های دولتی باشند. به طور کلی اقتصادی که دست بخش خصوصی باشد بهتر خواهد بود که نتیجه و تجربه آن را در کشورهای پیشرفته دیده و می بینیم که اقتصاد و بانکداری آن دست بخش خصوصی است.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاریخچه بانک های خصوصی در کشور گفت: متاسفانه بعد از انقلاب بانک های خصوصی را دولتی کردند که البته بعد از مدتی، دوباره چند بانک محدود خصوصی تشکیل شد و بعدها تعداد آنها بیشتر شد.
مستوفی در واکنش به عملکرد مثبت یا منفی بانک های خصوصی، اظهار کرد: اگر بانک های خصوصی نتوانستند آنطور که باید و شاید عمل کنند و پاسخگوی مردم باشند ربطی به خصوصی بودنشان ندارد، بلکه موضوع اصلی عدم رعایت اصول بانکداری خصوصی و مدیریت درست اقتصادی مملکت است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور، زیاد آزمون و خطا می کنیم، ادامه داد: باید یکبار برای همیشه تصمیمی گرفت که اقتصاد باید به کدام سمت هدایت شود و نسخه بلندمدت برای بهبود شرایط اقتصادی نوشت.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: بانک های خصوصی ما بانک هایی هستند که به وسیله نهادهای دولتی هدایت می شوند. بنابراین باید گفت هرچند ماهیت بانک خصوصی بسیار عالی است، اما اینکه بانک های خصوصی ما چگونه عمل کردند موضوعی است که مرتبط با مدیریت اقتصاد مملکت است.
مستوفی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، بانک های خصوصی کمک قابل توجهی برای اقتصاد هستند، اظهار کرد: خصوصی سازی به معنای واقعی در ایران اجرایی نشد و تنها مجموعه ها را از دولت گرفتیم و به بخش خصوصی دادیم و باعث ایجاد رانت شدیم. در حالی که اگر این نهادها دست دولت می ماند بهتر بود چرا که حداقل نظارتی بر آنها وجود داشت. وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی در ایران با شکست مواجه شد، تاکید کرد: اما اگر به درستی اجرا می شد قطعا بهترین اتفاق بود، چرا که اقتصاد خصوصی هم توانمندتر و چابک تر و هم بدون فسادتر است.

لینک مصاحبه